I/ BẢNG GIÁ CAMERA CÁC HÃNG Bsetcom.vn PHÂN PHỐI NĂM 2019:

1/ Bảng giá camera KBVISION năm V12021:

https://kbvision.vn/wp-content/uploads/2021/04/KBVISION-V1-2021.pdf

2/ Bảng giá camera HIKVISION năm 2021:

https://hikvision.vn/catalogue/mobile/index.html

3/ Bảng giá camera DAHUA năm 2021:

https://dahua.vn/themes/introduce/w3ni837/catalogue/mobile/index.html

II/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN - NƯỚC - CHIẾU SÁNG:

1/ CÁP ĐIỆN CADIVI 2021:

1.1/ BẢNG GIÁ 052021:

https://drive.google.com/file/d/1yfMDUG6lVIkEfDxOXRPEX229VKnLnRFJ/view

1.2/ CATALOGE 2021

- Catalogue hạ thế: 

https://drive.google.com/file/d/1dqgfrd1rZiywExMCktVZzCuxrOZog0et/view

- Catalogue trung thế:

https://drive.google.com/file/d/1qwT60KIY8hu9askRPmI40Mp5wxUpcyWJ/view

- Catalogue dây điều khiển:

https://drive.google.com/file/d/19QVlKe3z4j7MOqqDPA6eN15Zm8yITjs8/view

2/ BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH 2021:

2.1/ Bảng giá ống PVC năm 2021:

https://www.binhminhplastic.com.vn/viewfile.aspx?link=res/project/download/Bang_gia_ong_nhua_pvc_u_mn.pdf

2.2/ Bảng giá phụ kiện ống PVC năm 2021:

https://www.binhminhplastic.com.vn/viewfile.aspx?link=res/project/download/Bang_gia_phu_tung_ong_nhua_pvc_u_mn.pdf

3. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT 2020:

https://drive.google.com/file/d/1lkDcXD89GeWwyJCDYvGLgDpakQaFwCsu/view

4. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG 2020:

https://drive.google.com/file/d/1oJlcDViPr2O5GUM21-1zahhrvN5rB5mp/view

5. THIẾT BỊ SCHNEIDER 2020

- Bảng giá thiết bị Schneider: 

https://drive.google.com/file/d/1xthceTCrIIV0ajAclkF7ELpkihSnTB2F/view

6. THIẾT BỊ LS 2020

- Bảng giá thiết bị LS :

https://drive.google.com/file/d/1fSmsjobzLjG_ejIOl0dRVgg0RM5qDmNP/view

- Catalogue LS:

https://drive.google.com/file/d/1jmX_0zP976ljHq0ULFtcxEFlXyo4-k9U/view

7. THIẾT BỊ MITSUBISHI 2020

- Bảng giá Misubishi: 

https://drive.google.com/file/d/1brMOshpWDylb0pHxOeH_sVor8k1tu0Qt/view

8. THIẾT BỊ SINO 2020

8.1 Bảng giá tủ điện 2020

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20Tu%20dien.pdf

8.2 Bảng giá đèn led chiếu sang 2020: 

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/DEN%20CHIEU%20SANG%20fix.pdf

8.3 Bảng giá Càu dao tự động MCCB - Rờ le nhiệt - Khởi động từ 2020: 

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20MCB.pdf

8.4 Bảng giá ống  thoát nước và phụ kiện 2020:

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG-uPVC%2019022020.pdf

8.5 Bảng giá thiết bị quạt hút thông gió: 

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20Quat.pdf

8.6 Bảng giá ổ cắm công nghiệp 2020: 

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20OCCN.pdf

8.7 Bảng giá ổ cắm, công tắc dân dụng 2020: 

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20OCT.pdf

8.8 Bảng giá Cáp chống cháy và chống bén cháy 2020

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20Chongchayvachayben.pdf

8.9 Bảng giá ổ cắm điện dân dụng kéo dài 2020:

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20OCKD.pdf

8.10 Bảng giá thiết bị ổn áp 2020:

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20On%20ap.pdf

8.11 Bảng giá Dây điện thoại, ăngten, mạng 2020:

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20Day%20dien%20thoai.pdf

8.12 Bảng giá ống luồn dây điện và phụ kiện 2020:

http://upload2.webbnc.vn/media/11232/Bang%20gia/BG%20-%20OLDD.pdf

9. THIẾT BỊ COMET 2020

- Bảng giá thiết bị và chiếu sáng Comet: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-q2Gc6VsCUp1jzd-365ADJtpeqDbSNIB

10. THIẾT BỊ MPE 2020

10.1 Bảng giá thiết bị và chiếu sáng MPE:  

https://drive.google.com/file/d/1PtRBW6miXRPGUqdIL8MsPFJT9uA-BDih/view

10.2 Cataloge MPE: 

http://www.mpe.com.vn/Data/Sites/1/media/download/gia-den-led.pdf

11. THIẾT BỊ PANASONIC 2021

- Bảng giá thiết bị và chiếu sáng Panasonic: 

https://file.hstatic.net/1000333175/file/cuon_gia_04.2021_panasonic_nanoco_e1ab31ce1ac643c3b567c5aa6a16e57c.pdf

12. ĐÈN LED PHILIPS 2020

- Bảng giá thiết bị và chiếu sáng Philips: 

https://drive.google.com/file/d/1AuJYxoylkZz2j5MiY2aIIktYwZZ0T3Dy/view

13. ĐÈN LED RẠNG ĐÔNG 2020

- Bảng giá sản phẩm LED Công trình dự án: 

https://rangdong.com.vn/uploads/tai-lieu/Catalogue_Bang_gia/banggia%20CTDA%20_2019-Final%20(LowRes).pdf

CATALOGUE-LED:

https://rangdong.com.vn/uploads/tai-lieu/catalogue-LED-31-7-2018.pdf

14. ĐÈN LED ĐIỆN QUANG 2020

- Bảng giá thiết bị và chiếu sáng Điện Quang: 

 https://drive.google.com/file/d/1nyDOcMzfjYMqIoV0K1lSZHbfkfEKlg3U/view

14. ĐÈN LED PARAGON 2020

- Bảng giá đèn led:

https://drive.google.com/file/d/1pjoymIToU8Dpwc7hSciVsSCrxzSU_Bf9/view

15. ĐÈN LED DUHAL 2020

- Bảng giá đèn led 2020:  

https://drive.google.com/file/d/1lrfWqIxKk-vhlVhn_1VmGhb3IZ_B2x27/view

16/ THIẾT BỊ ROMAN 2020

https://drive.google.com/file/d/1Z4T5kRYv2RkIgcHa5gmwjggE05Sd2n6r/view

17/ CATALOGE THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN, MÁNG CÁP, THANG CÁP, TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG

https://drive.google.com/file/d/12VdtJjW4fEvpP0wiD-E68_MrQE8hmh95/view

18/ SẢN PHẨM ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN VEGA

https://drive.google.com/file/d/1quCQ5N4uBd0iTWYIUwWbKeJNwzpcEuia/view

Danh mục