Xóa Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng tiền 0 đ

- Trên đây là các mặt hàng đã có trong giỏ, bạn có thể thay đổi số lượng của từng sản phẩm, nếu muốn loại bỏ một sản phẩm nào đó chọn số lượng là 0 hay xóa bỏ ô số lượng tương ứng (hoặc là bạn có thể nhấp chuột vào ô vuông ngay cột xóa ), sau đó nhấn vào Cập nhật giỏ hàng.

- Sau khi đã lựa chọn xong các sản phẩm, bạn hãy chọn Đặt hàng để tiếp tục công việc mua bán.

- Để quay lại mua sản phẩm khác, bạn chọn Tiếp tục mua hàng.

- Nếu không muốn mua các sản phẩm này, bạn chọn tất cả các ô checkbox rồi chọn Cập nhật giỏ hàng.